Angajare Asistent Medical Generalist PL - la Camera de gardă Întorsura Buzăului

In conformitate cu prevederile: 

  • Codului muncii- Legea 53/2003-republicata, cu modificarile si completarile legale in vigoare
  • HGR nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
  • Avizul Ministerului Sanatatii nr. AR175/12.01.2024

 

SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA. ,,Dr.BENEDEK GEZA"COVASNA

Organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functi contractuale de executie vacante,

contract individual de munca, perioada nedeterminata, norma intreaga

- Asistent Medical Generalist PL - la Camera de gardă Întorsura Buzăului

 

Data  Conținut  Vizualizare 
13.05.2024 Anunț, Calendar concurs, Bibliografie/tematică, Formular de înscriere  Descarcă
28.05.2024 Rezultat privind selecția dosarelor de concurs  Descarcă
30.05.2024 Informare Descarcă
04.06.2024 Rezultat examen - probă scrisă Descarcă
07.06.2024 Rezultat examen - proba practica/interviu -  Descarca
11.06.2024 Rezultat final concurs Descarca

Print