Angajare infirmiera - 4 posturi

In conformitate cu prevederile: 

  • Codului muncii- Legea 53/2003-republicata, cu modificarile si completarile legale in vigoare
  • HGR nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
  • Avizul Ministerului Sanatatii nr. AR175/12.01.2024

 

SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA. ,,Dr.BENEDEK GEZA"COVASNA

Organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functi contractuale de executie vacante,

contract individual de munca, perioada nedeterminata, norma intreaga

  • infirmiera - la sectia I recuperare cardiovasculara adulti
  • infirmiera - la sectia II recuperare cardiovasculara adulti
  • infirmiera - la sectia III recuperare cardiovasculara adulti
  • infirmiera - la sectia V recuperare cardiovasculara adulti

 

Data  Continut  VIzualizare 
27.03.2024  Anunt concurs, Calendar, Bibliografie/tematica, formular de inscriere  Descarca
12.04.2024 Rezultat privind selectia dosarelor de concurs Descarca
15.04.2024 Anunt modificare ora concurs Descarca

Print