Angajare Ingrijitoare

In conformitate cu prevederile 

  • Codului muncii- Legea 53/2003-republicata, cu modificiirile si completarile legate in vigoare
  • HGR nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
  • Avizul Ministerului Sanatatii nr.DPSS 4148/03.07.2023

SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA .,Dr.BENEDEK GEZA"COVASNA
Organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale de executie vacante la

Laboratorul de recuperare medicina fizica si balneologie str. Mihai Eminescu

1 Post INGRIJITOARE - Contract perioada nedeterminata , norma intreaga 

Data  Continut  Vizualizare
16.10.2023  Anunt concurs, Calendarul desfasurarii, Bibliografie si tematica de concurs, Formular de inscriere  Descarca
31.10.2023 Rezultat privind selectia dosarelor de concurs Descarca
07.11.2023 Rezultat examen - proba scrisa Descarca
14.11.2023 Rezultat final concurs Descarca

Print