Angajare 2 posturi Kinetoterapeut

In conformitate cu prevederile 

- Codului muncii- Legea 53/2003-republicata, cu modificarile si completarile legale in vigoare HGR nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
- Avizul Ministerului Sanatatii nr.DPSS 4148/03.07.2023

SPITALUL DE RECUPERARE CARDlOVASCULARA ,,Dr.BENEDEK GEZA"COVASNA

Organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale de executie vacante la


Laboratorul de recuperare medicina fizica si balneologie str.Mihai Eminescu

 

  • 2 posturi Kinetoterapeut - Contract perioada nedeterminata, norma intreaga  

 

Data  Continut  Vizualizare
05.09.2023  Anunt angajare, Documente necesare, Calendar desfasurare concurs, Bibliografie, Tematica concurs, Formular de inscriere  Descarca
21.09.2023 Rezultat privind selectia dosarelor de concurs Descarca
25.09.2023 Rezultat final selectie dosare de concurs Descarca
27.09.02023 Rezultat examen proba scrisa  Descarca
03.10.2023 Rezultat examen Descarca

Print