Anunț angajări

În conformitate cu prevederile:

- Art. IV alin(6) și (7) din OUG nr. 34/12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA "DR BENEDEK GEZA" COVASNA, anunță 

LISTA posturilor pentru care vor continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului privind concursul

Loc de munca  Denumire funcție  Proba scrisă  Proba practica  Interviu

Secția I recuperare cardiovasculara

Adulți - str. Mihai Eminescu 

Ingrijitoare X 17.05.2023 22.05.2023

Laborator analize medicale

str. Mihai Eminescu

Ingrijitoare X 17.05.2023 22.05.2023

Laborator recuperare medicina fizica

și balneologie str. Mihai Eminescu

Ingrijitoare X 17.05.2023 22.05.2023

Laborator recuperare medicina fizica

și balneologie

Asistent medical debutant

balneofizioterapie PL

17.05.2023  23.05.2023  26.05.2023 

Laborator recuperare medicina fizica

și balneologie

Asistent medical 

balneofizioterapie PL

 
17.05.2023 23.05.2023 26.05.2023 

Secția II recuperare cardiovasculară 

adulti

Asistent medical generalist 

PL

X 22.05.2023 25.05.2023

Secția recuperare cardiologie 

copii

Asisten medical generalist

PL

X 22.05.2023 25.05.2023

Compartiment de evaluare si

statistica medicala 

Referent de specialitate

debutant 

23.05.2023 26.05.2023 X

Compartimentul obstrertica-ginecologie 

str. Gabor Aron

Asistent medical generalist

PL

24.05.2023 30.05.2023 07.06.2023

Compartimentul neonatologie 

str. Gabor Aron

Asistent medical debutant

generalist PL

 

24.05.2023 30.05.2023 07.06.2023

Ambulatoriul integrat

str. Gabor Aron - Cabinet obstretica -

ginecologie

Asistent medical debutant 

generalist PL

24.05.2023 30.05.2023 07.06.2023

Farmacia 

Farmacist cu drept de

libera practica 

07.06.2023 13.06.2023 X

Ambulatoriul integrat 

Medic specialist urologie

16.06.2023 22.06.2032 X

Compartiment întreținere 

deservire clădiri 

Muncitor calificat IV - 

electrician

25.05.2023 30.05.2023 X

Compartiment întreținere 

deservire clădiri 

 

Muncitor calificat IV - 

Tâmplar 

25.05.2023  30.05.2023  X

 


Print