Angajare muncitor calificat IV - Tâmplar și Electrician

În conformitate cu prevederile:

  • Codului muncii - Legea 53/2003 - republicata, cu Modificarile și completările legale în vigoare
  • HGR nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice

SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA "Dr. BENEDEK GEZA" COVASNA

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante , cu norma intreaga

Loc de munca  Denumire functie  Nr posturi  Perioada contract Norma

Compartimentul de întreținere,

deservire clădiri instalații 

Muncitor calificat IV - ELECTRICIAN  2 nedeterminat  întreaga 

Compartimentul de întreținere, 

deservire clădiri instalații 

Muncitor calificat IV - TAMPLAR   1  nedeterminat  întreaga 
Data  Conținut  Vizualizare
21.04.2023  Anunț, Calendar, Tematica și bibliografie, Formular de inscriere  Descarcă
12.05.2023 Rezultat privind selectia dosarelor de concurs  Descarca
25.05.2023 Rezultat examen - proba scrisa  Descarcă
30.05.2023 Rezultat examen - proba practica  Descarcă

Print