Angajare Farmacist - 1 post

În conformitate cu prevederile:

  • Codului muncii - Legea 53/2003 - republicata, cu Modificarile și completările legale în vigoare
  • HGR nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice
  • OMS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea de posturi vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, și chimist în unitățile sanitare publice

SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA "Dr. BENEDEK GEZA" COVASNA

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante

- 1 ( un ) post de FARMACIST CU DREPT DE LIBERA PRACTICA 

Contract pe perioada nedeterminata, norma întreaga 

Data  Conținut  Vizualizare 
21.04.2023  Anunț, Calendar, Bibliografie/tematica, Formular de inscriere  Descarcă
11.05.2023 Rezultat privind selectia dosarelor de concurs  Descarcă

Print