Asistent Medical PL specialitatea balneofizioterapie - 1 post

În conformitate cu:

  • prevederile Legii 55/2020 privind instituirea stării de alerta pe teritoriul Romaniei
  • OMS nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din unitățile sanitare publice, pe perioada stării de alerta

Spitalul de Recuperare Cardiovasculară Dr. Benedek Geza primește dosare, pentru a angaja fără concurs, pe durata determinata, ce nu poate depăși 30 zile de la data încetării stării de alerta, personal contractual, după cum urmează:

  • Asistent Medical PL specialitatea balneofizioterapie - 1 post

Cu activitate la Laboratorul de recuperare medicina fizica și balneologie str. Gabor Aron

Data Continut Vizualizare
28.02.2022 Anunt Descarcă

Print