Medic Specialist Obstretică - Ginecologie - compartimentul Obstretică-Ginecologie str. Gabor Aron

În conformitate cu:

  • prevederile Legii 55/2020 privind instituirea stării de alerta pe teritoriul Romaniei
  • OMS nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din unitățile sanitare publice, pe perioada stării de alerta

Spitalul de Recuperare Cardiovasculară Dr. Benedek Geza primește dosare, pentru a angaja fără concurs, pe durata determinata, ce nu poate depăși 30 zile de la data încetării stării de alerta, personal contractual, după cum urmează:

1 Medic Specialist Obstretică - Ginecologie

- Compartiment Obstretică Ginecologie str. Gabor Aron

Data Continut Vizualizare
21.02.2022 Anunț  Descarcă
24.02.2022 Situația dosarelor depuse  Descarcă

Print