Comunicat demarare proiect reCOVer

Comunicat demarare proiect

reCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a

Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna la criza de

sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2

COD SMIS: 2014+ 139923

 

SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ "DR. BENEDEK GÉZA", anunță demararea proiectului “reCOVer – Protejarea sănătății populației prin consolidarea capacității de reacție a Spitalului de Recuperare Cardiovasculară „Dr. Benedek Geza” Covasna la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2", COD SMIS: 2014+ 139923. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 și are ca obiectiv general protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 și obținerea unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza provocată de SARS-CoV-2.

 

Proiectul este implementat de SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARĂ "DR. BENEDEK GÉZA", în calitate de beneficiar și se derulează în intervalul 01.03.2020 - 31.12.2021 (22 luni).

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a crizei sanitare provocate de SARS-CoV-2 prin dotarea adecvată a Spitalului de Recuperare Cardiovasculară “Dr. Benedek Geza” Covasna.

OS 2 – Asigurarea unui act medical de înaltă calitate în gestionarea crizei sanitare provocate de SARS-CoV- prin dotarea corespunzătoare cu echipamente medicale și de protecție a Spitalului de Recuperare Cardiovasculară “Dr. Benedek Geza” Covasna.

Grupul țintă aferent proiectului vizează populația României ținând cont de faptul că spitalul deservește pacienți de pe întreg teritoriul țării.

Activitățile previzionate în cadrul proiectului sunt:

  • A.1.1 Achiziționarea echipamentelor, aparaturii și tuturor dispozitivelor necesare
  • A.2.1 Managementul general și financiar al proiectului
  • A.3.1 Campanie de informare și promovare a proiectului
  • A.4.1 Auditul finanaciar al proiectului

 

Principalele rezultate așteptate: o entitate publică dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2; echipamentele medicale și de protecție solicitate prin proiect; o campanie de informare și promovare a proiectului; proceduri de managent de proiect; servicii de audit financiar al proiectului.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 16.106.584,90 lei din care contribuție proprie 0 lei, contribuția aferentă fondurilor UE fiind de 100%.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

 

Date de contact:

 

Tronar Erzsebet

Manager proiect

Telefon: 0742.131.197

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Link document - Descarcă


Print