Accesul si orarul vizitatorilor

Luni - Vineri 15.00 - 20.00
 Sambata 15.00 - 20.00
 Duminica 10.00 - 20.00

Spitalul de Recuperare Cardiovasculara

Spitalul de Cardiologie Covasna s-a înfintat prin Decizia Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Autonome Maghiare nr. 296/1960, având în vedere H.C.M nr.9 din 12 ianuarie 1960, privind organizarea odihnei si tratamentului oamenilor muncii în statiunile climaterice. Sediul unitatii este în Covasna, Str. M Eminescu, Nr.160, jud.Covasna. Pe parcursul existentei sale spitalul de Cardiologie Covasna a avut mai multe denumiri, iar actuala denumire dateaza din anul 2000 când prin ordin al ministrului din acea perioada s-a aprobat schimbarea denumirii din Spitalul de Recuperare Boli Cardio-Vasculare în Spitalul de Cardiologie Covasna. Aceasta schimbare de denumire s-a facut în temeiul HG nr. 244/1997, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Decretului-Lege nr. 100/1990, privind atribuirea si schimbarea de denumiri.

Spitalul de Cardiologie Covasna este o institutie publica de interes national, subordonata Ministerului Sanatatii având ca obiect de activitate acordarea de servicii medicale de specialitate în domeniul bolilor cardio-vasculare tuturor pacientilor asigurati la fondul de asigurari de sanatate, precum si celor neasigurati, contracost.

Obiectul de activitate al Spitalului de Cardiologie Covasna îl constituie acordarea de îngrijiri medicale persoanelor cu boli cardio-vasculare cronice precum si bolilor cardio-vasculare acute prin aplicarea unui tratament complex, special prin îmbinarea tratamentului clasic cu asocierea unui tratament balnear specific datorat factorilor de mediu existenti în zona orasului Covasna.

Spitalul este situat geografic într-o zona montana, fiind înconjurat de 5 comune cu cele 14 sate apartinatoare . Este cel mai apropiat spital de aceste comune , transportul situatiilor de urgenta realizându-se în max.30 min

Soselele si drumurile care leaga orasul cu comune sunt bune , iar cele care leaga comunele cu satele sunt satisfacatoare , realizându-se astfel transportul rapid al bolnavilor. În aceasta zona , ca în toata tara , exista un declin demografic , cu un spor negativ al populatiei. Decesele sunt mai multe decât nasterile . Ponderea populatiei în vârsta este mare, datorita scaderii numarului nasterilor si a migratiei populatiei tinere spre orase mari sau în strainatate. Datorita desfiintarii intreprinderilor din zona populatia inactiva si somajul este mare . În comunele si satele din jur majoritatea oamenilor traiesc din agricultura sau din pensie agricola, deci au venituri mici .